Skip to main content

Volume 39 (1984), 4

Reviews

(Original title: Filozofické myslenie a naša minulosť)
Filozofia, 39 (1984), 4, 520-525.
File to download: PDF
(Original title: Sprisahanie proti budúcnosti)
Filozofia, 39 (1984), 4, 526-529.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k skúmaniu Komenského filozofie)
Filozofia, 39 (1984), 4, 529-531.
File to download: PDF
(Original title: O dialektickom vzťahu nevyhnutnosti a náhody)
Filozofia, 39 (1984), 4, 532-535.
File to download: PDF