Skip to main content

Volume 41 (1986), 2

Reviews

(Original title: Vzťah spoločenskej psychológie a ideológie)
Filozofia, 41 (1986), 2, 237-240.
File to download: PDF
(Original title: Dialektika osobnosti a individuality)
Filozofia, 41 (1986), 2, 240-242.
File to download: PDF
(Original title: O sociálnej aktivite osobnosti v podmienkach budovania rozvinutého socializmu)
Filozofia, 41 (1986), 2, 243-244.
File to download: PDF
(Original title: Na pomoc učiteľom marxisticko-leninskej etiky)
Filozofia, 41 (1986), 2, 244-246.
File to download: PDF
(Original title: Mýtus a jeho svet)
Filozofia, 41 (1986), 2, 247-249.
File to download: PDF
(Original title: Filozoficky o ateizme)
Filozofia, 41 (1986), 2, 249-254.
File to download: PDF