Skip to main content

Volume 43 (1988), 6

Jubilees

(Original title: K niektorým otázkam estetickej teórie N. G. Černyševského)
Filozofia, 43 (1988), 6, 725-733.
File to download: PDF
(Original title: K storočnici S. Š. Osuského)
Filozofia, 43 (1988), 6, 734-737.
File to download: PDF