Skip to main content

Volume 49 (1994), 2

Reviews

(Original title: Aktuálny Bernard Bolzano (J. Šebestík))
Filozofia, 49 (1994), 2, 126-127.
File to download: PDF
(Original title: Etická čítanka (J. Sedlák - I. Hodovský))
Filozofia, 49 (1994), 2, 127-128.
File to download: PDF