Skip to main content

Volume 53 (1998), 4

Reviews

(Original title: Poznanie: medzi vývinom myslenia a dejinami vedy (J. Rybár))
Filozofia, 53 (1998), 4, 257-258.
File to download: PDF
(Original title: Čo je Združenie frankofónnych filozofických spoločností? (J. M. Gabaude))
Filozofia, 53 (1998), 4, 259-261.
File to download: PDF
(Original title: Integrácia biblického a filozofického prístupu k človeku (J. Letz))
Filozofia, 53 (1998), 4, 261-265.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia a literatúra (H. P. Rickman))
Filozofia, 53 (1998), 4, 265-267.
File to download: PDF