Skip to main content

Volume 60 (2005), 4

Reviews

(Original title: Kant z pohľadu súčasnosti (Ľ. Belás, ed.; filozofický zborník z konferencie Kant a súčasnosť))
Filozofia, 60 (2005), 4, 287-290.
File to download: PDF
(Original title: Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologickej perspektíve (O. Zápotočná))
Filozofia, 60 (2005), 4, 290-292.
File to download: PDF