Skip to main content

Volume 60 (2005), 5

Orientations

(Original title: Sartrova dezinterpretácia ľudskej reality na základe existenciálnej uzavretosti bytia-osebe. K začiatku a koncu Bytia a ničoty)
Filozofia, 60 (2005), 5, 355-382.
File to download: PDF