Skip to main content

Volume 62 (2007), 2

Scientific Life

(Original title: Globalizácia vo svetle rozdielnych filozofických tradícií (Interim World Philosophy Congress, New Delhi, 15. – 17. decembra 2006))
Filozofia, 62 (2007), 2, 179-181.
File to download: PDF
(Original title: Filozofovať po novom (Správa z medzinárodného kolokvia))
Filozofia, 62 (2007), 2, 181-182.
File to download: PDF
(Original title: Pozvánka na konferenciu Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie)
Filozofia, 62 (2007), 2, 183.
File to download: PDF