Skip to main content

Volume 62 (2007), 6

Reviews

(Original title: Identita a násilie v súčasnej medzinárodnej politike (Amartya Sen))
Filozofia, 62 (2007), 6, 560-562.
File to download: PDF
(Original title: Pocta Romanovi Ingardenovi (Czesław Głombik (ed.)))
Filozofia, 62 (2007), 6, 562-564.
File to download: PDF