Skip to main content

Volume 65 (2010), 1

Scientific Life

(Original title: 4. výročná konferencia Medzinárodnej spoločnosti pre výskum filozofie A. MacIntyra)
Filozofia, 65 (2010), 1, 106.
(Original title: Plán prednášok a podujatí SFZ pri SAV na rok 2010)
Filozofia, 65 (2010), 1, 82.