Skip to main content

Volume 65 (2010), 9

Scientific Life

(Original title: Správa o činnosti výboru SFZ pri SAV za volebné obdobie 2008 – 2010)
Filozofia, 65 (2010), 9, 918-926.
File to download: PDF