Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Rudolf Šíma
Počet príspevkov: 36

1990

Šíma, R. . (1990). Sociálno-humánna podstata prestavby a úlohy filozofie. Filozofia, 45(1), 3-17. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/1/3-17.pdf

1988

Šíma, R. . (1988). Človek a ľudstvo v boji o seba. Filozofia, 43(3), 365-370. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/365-370.pdf
Šíma, R. . (1988). Aktuálne úlohy filozofie v procese prestavby. Filozofia, 43(2), 139-151. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/2/139-151.pdf

1987

Šíma, R. . (1987). Revolučne tvorivý, dialektický prístup k sociálno-ekonomickému rozvoju. Filozofia, 42(2), 161-175. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/2/161-175.pdf
Šíma, R. . (1987). Revolučná výzva praxe pre filozofiu a vedu. Filozofia, 42(1), 3-8. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/3-8.pdf

1986

Šíma, R. . (1986). Filozofia a interdisciplinárne skúmanie socialistickej spoločnosti. Filozofia, 41(4), 385-392. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/4/385-392.pdf

1985

Cirbes, V. ., & Šíma, R. . (1985). Za vyššiu efektívnosť filozofického bádania. Filozofia, 40(1), 3-11. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/3-11.pdf
Šíma, R. . (1985). Spoločensko-ľudská podstata výrobných síl. Filozofia, 40(1), 76-82. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/76-82.pdf

1984

Šíma, R. . (1984). Filozofické problémy a aspekty vedeckotechnického pokroku. Filozofia, 39(1), 3-10. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/1/3-10.pdf
Šíma, R. . (1984). Dialektika individuálneho a spoločenského vedomia. Filozofia, 39(1), 55-65. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/1/55-65.pdf