Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Marián Skalský
Počet príspevkov: 4

1991

Skalský, M. . (1991). Mohol byť Zenón inšpirátorom pytagorovského dôkazu nesúmerateľnosti?. Filozofia, 46(1), 101-108. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/1/101-108.pdf

1989

Skalský, M. . (1989). Metodologické poznámky k problému cyklickej kauzality v teórii relativity. Filozofia, 44(4), 467-476. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/4/467-476.pdf

1986

Skalský, M. . (1986). Rieši súčet nekonečného geometrického radu Zenónovu apóriu „Dichotómia“?. Filozofia, 41(1), 57-66. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/1/57-66.pdf

1985

Skalský, M. . (1985). Logika a norma osobnosti. Filozofia, 40(4), 515-520. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/515-520.pdf