Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Otakar Mošner
Počet príspevkov: 28

1968

Mošner, O. . (1968). O byrokracii nekonvenčným spôsobom. Filozofia, 23(3), 338-342. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/3/339-342.pdf

1967

Mošner, O. ., & Strmiska, J. . (1967). Stimuly a zábrany rozvoja socialistickej demokraci. Filozofia, 22(5), 525-535. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/5/525-535.pdf
Mošner, O. . (1967). Veda a riadenie spoločnosti. Filozofia, 22(5), 571-574. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/5/571-574.pdf
Mošner, O. . (1967). Človek hľadá komunizmus. Filozofia, 22(4), 455-456. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/4/455-456.pdf
Mošner, O. ., & Zvara, J. . (1967). Prvý kongres československých sociológov. Filozofia, 22(3), 325-330. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/3/325-330.pdf
Mošner, O. . (1967). Nad sborníkom o sociálnej štruktúre. Filozofia, 22(1), 100-102. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/1/100-102.pdf
Mošner, O. . (1967). Príspevky k problematike politických teórií. Filozofia, 22(1), 102-104. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/1/102-104.pdf

1966

Mošner, O. . (1966). Z poľských praxeologických štúdií. Filozofia, 21(6), 639-642. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/6/639-642.pdf
Mošner, O. . (1966). Teoreticky o straníckej práci. Filozofia, 21(6), 662-664. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/6/662-664.pdf
Mošner, O. . (1966). Významné dielo amerického sociológa. Filozofia, 21(4), 459-460. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/4/459-460.pdf