Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Martin Nový
Počet príspevkov: 1

2016

Nový, M. . (2016). K recepci Adornovy metody v aktuálních podobách kritické teorie. Filozofia, 71(3), 173-185. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/3/173-185.pdf