Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ján Horecký
Počet príspevkov: 2

1982

Horecký, J. . (1982). Systémový pristúp v jazykovede. Filozofia, 37(4), 547-551. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/4/547-551.pdf

1979

Horecký, J. . (1979). Spôsob jestvovania jazyka v neopozitivistickej a marxis­tickej interpretácii. Filozofia, 34(5), 545-547. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/5/545-547.pdf