Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Eugen Šimúnek
Počet príspevkov: 5

1979

Šimúnek, E. . (1979). Čas, priestor a umenie. Filozofia, 34(1), 26-36. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/1/26-36.pdf

1973

Šimúnek, E. . (1973). Náčrt sémantickej problematiky umenia. Filozofia, 28(1), 69-74. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/1/69-74.pdf

1971

Šimúnek, E. . (1971). K otázke ontologickéoho hľadiska v estetike. Filozofia, 26(5), 498-505. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/5/498-505.pdf

1967

Šimúnek, E. . (1967). Predmet estetického hodnotenia. Filozofia, 22(6), 618-630. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/6/618-630.pdf

1954

Šimúnek, E. . (1954). Todor Pavlov, Základné otázky estetiky. Filozofický časopis, 9(1), 78-83. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1954/1/78-83.pdf