Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Andrej Hlávek
Počet príspevkov: 24

1975

Hlávek, A. . (1975). Vedeckotechnický rozvoj a problémy zodpovednosti. Filozofia, 30(1), 15-27. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/1/15-27.pdf

1974

Hlávek, A. . (1974). Marxizmus a teória osobnosti. Filozofia, 29(3), 329-330. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/3/329-330.pdf
Hlávek, A. . (1974). Človek ako filozofický problém. Filozofia, 29(2), 195-198. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/2/195-198.pdf
Hlávek, A. . (1974). Problém subjektu a objektu. Filozofia, 29(2), 204-207. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/2/204-207.pdf
Hlávek, A. . (1974). K jednej interpretácii marxistického pojmu slobody. Filozofia, 29(1), 9-15.pdf. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/1/9-15.pdf
Hlávek, A. . (1974). Analýza práce a techniky. Filozofia, 29(1), 91-92. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/1/91-92.pdf

1973

Hlávek, A. . (1973). Podnetne o aktuálnej filozofickej problematike. Filozofia, 28(2), 183-188. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/2/183-188.pdf

1972

Hlávek, A. . (1972). Svetonázorové varianty buržoáznych koncepcií vedeckotechnického pokroku. Filozofia, 27(5), 437-446. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/5/437-446.pdf

1971

Hlávek, A. . (1971). Človek a technika. Filozofia, 26(6), 677-683. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/6/677-683.pdf
Hlávek, A. . (1971). Strana a zodpovednosť. Filozofia, 26(5), 453-462. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/5/453-462.pdf