Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Alfréd Štuller
Počet príspevkov: 4

1975

Štuller, A. . (1975). Marxovo a Engelsovo poňatie integrity spoločnosti (Venované 30. vý­ ročiu oslobodenia Československa). Filozofia, 30(2), 146-157. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/2/146-157.pdf

1972

Štuller, A. . (1972). Integrita spoločnosti v poňatí Charlesa Fouriera. Filozofia, 27(5), 465-472. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/5/465-472.pdf

1971

Štuller, A. . (1971). Miera integrity socialistickej spoločnosti. Filozofia, 26(6), 581-592. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/6/581-592.pdf

1969

Štuller, A. . (1969). Integrácia a integrita. Filozofia, 24(6), 614-626. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/6/614-626.pdf