Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Milan Žitný
Počet príspevkov: 1

2013

Žitný, M. . (2013). K súradniciam Kiekegaardovho diela a jeho recepcie u nás. Filozofia, 68(1), 74-81. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/1/74-81.pdf