Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Juraj Oniščenko
Počet príspevkov: 2

2011

Oniščenko, J. . (2011). Skutočné vo filme a jeho pôsobenie. Filozofia, 66(7), 655-666. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/7/655-666.pdf

2009

Oniščenko, J. . (2009). Lotman, J. M.: Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. Filozofia, 64(5), 503-505. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/5/503-505.pdf