Skip to main content

Publications of the Author

Blažej Slabý
Number of publications: 2

1988

Slabý, B. . (1988). Aktuálne otázky teoretizácie medicíny. Filozofia, 43(1), 126-129. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/126-129.pdf

1987

Slabý, B. . (1987). Niektoré metodologické otázky výstavby teórie medicíny. Filozofia, 42(6), 748-755. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/748-755.pdf