Skip to main content

Publications of the Author

Rudolf Zajac
Number of publications: 2

1969

Zajac, R. . (1969). O probléme názornosti vo fyzike. Filozofia, 24(1), 65-74. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/1/65-74.pdf

1961

Zajac, R. . (1961). Významná publikácia o filozofických otázkach súčasnej fyziky. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(1), 72-73. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/1/72-73.pdf