Skip to main content

Publications of the Author

Ladislav Sabela
Number of publications: 5

2018

Sabela, L. . (2018). Greif, A., Nuhlíček, M.: Epistemické intuície. Filozofia, 73(4), 341-344. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/4/341-344.pdf

2013

Kiczko, L. ., Szapuová, M. ., & Sabela, L. . (2013). Za Jaroslavom Martinkom (1930 - 2013). Filozofia, 68(8), 725-728. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/725-728.pdf

1989

Sabela, L. . (1989). Myšlienkový profil „reformátora modernej prírodovedy“. Filozofia, 44(3), 387-391. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/3/387-391.pdf

1987

Sabela, L. . (1987). Filozoficko-metodologická koncepcia výstavby vedeckej teórie u Alberta Einstein. Filozofia, 42(6), 716-726. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/716-726.pdf
Sabela, L. . (1987). Aktuálne problémy priestoru a času. Filozofia, 42(1), 139-141. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/139-141.pdf