Skip to main content

Publications of the Author

Rémi Brague
Number of publications: 1

1997

Brague, R. . (1997). Rozšíriť minulosť, prehĺbiť prítomnosť. Filozofia, 52(10), 670-680. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/10/670-680.pdf