Skip to main content

Publication Details

Svätopluk Štúr on the Idealogical Sources of Nazism

(Original title: Svätopluk Štúr o ideových zdrojoch nacizmu)
Filozofia, 23 (1968), 1, 90-92.
Type of work: Reviews, Notes, Information
Publication language: Slovak
File to download: PDF