Skip to main content

Publication Details

A Record of the Discussion to E. Várossová’s Lecture „Štúr’s and Hurban’s Hegelian Inspirations“

(Original title: Záznam diskusie k prednáške E. Várossovej Heglovské inšpirácie u Štúra a Hurbana)
Filozofia, 26 (1971), 1, 88-89.
Type of work: From Scientific Life
Publication language: Slovak
File to download: PDF