Skip to main content

Volume 6 (1951), 1

Articles

(Original title: Marxizmus-leninizmus o zmene predmetu filozofie)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 5-19.
File to download: PDF
(Original title: Otázky teórie poznania v spisoch J. V. Stalina)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 20-46.
File to download: PDF
(Original title: O dialektickej jednote vedeckého a umeleckého obrazu)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 47-72.
File to download: PDF
(Original title: K otázke o jednote a boji protikladov ako vnútornom obsahu vývinového procesu)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 73-90.
File to download: PDF
(Original title: Lenin a filozofické problémy súčasnej fyziky)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 91-101.
File to download: PDF

Views

(Original title: Logika v Sovietskom sväze)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 102-119.
File to download: PDF

Literature

(Original title: J. V. Stalin, Spisy)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 120-131.
File to download: PDF
(Original title: Prvý sväzok Spisov Klementa Gottwalda)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 131-135.
File to download: PDF
(Original title: Kniha o historickom materializme)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 135-140.
File to download: PDF
(Original title: V boji o rozvoj marxizmu-leninizmu)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 140-145.
File to download: PDF
(Original title: Pozitivizmus a pragmatizmus - reakčná filozofia angloamerického impe­rializmu)
Filozofický sborník SAVU, 6 (1951), 1, 145-155.
File to download: PDF