Skip to main content

Volume 17 (1962), 1

Leading Article

(Original title: Veda — nástroj budovateľov komunizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 3-11.
File to download: PDF

Studies

(Original title: XXII. sjazd KSSS a leninská zásada vlastných skúseností más)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 12-25.
File to download: PDF
(Original title: K aplikácii princípu komplementarity v biológii)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 26-37.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K triednosti vied a spoločenského vedomia)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 38-48.
File to download: PDF
(Original title: Ateistická výchova na vesnici)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 49-56.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Jubileum kritiky)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 57-61.
File to download: PDF
(Original title: O „technológii“ myslenia)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 61-64.
File to download: PDF

Consultation

(Original title: Čo znamená chápať svet metafyzicky?)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 65-68.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Tvorivo a inštruktívne o problematike pojmu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 69-73.
File to download: PDF
(Original title: Nová příručka filosofie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 74-75.
File to download: PDF
(Original title: O probléme slobody)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 75-77.
File to download: PDF

From Philosophical Life

(Original title: Naliehavá úloha spoločenských vied)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 78-79.
File to download: PDF
(Original title: Diskusia o problémoch sociologického výskumu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 80-81.
File to download: PDF
(Original title: Seminár o operacionalizme v psychológii)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 82-83.
File to download: PDF
(Original title: Proti pozitivizmu v literárnej vede)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 83-85.
File to download: PDF
(Original title: Čo nového v sovietskej sociológii)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 86-88.
File to download: PDF

Remarks

(Original title: Úloha ľudu a osobnosti v dejinách)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 89-90.
File to download: PDF
(Original title: Spoločenské vedy a náboženstvo)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 90.
File to download: PDF
(Original title: O cestách k beztriednej spoločnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 91-92.
File to download: PDF
(Original title: Kniha o geopolitike)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 92.
File to download: PDF
(Original title: Existuje okrem vedeckého poznania poznanie náboženské?)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 92-93.
File to download: PDF
(Original title: Ako zvýšiť kultúrno-technickú úroveň pracujúcich?)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 93-94.
File to download: PDF
(Original title: Súčasná hudba z hľadiska estetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 94-95.
File to download: PDF
(Original title: Kniha o biblii)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 1, 95-96.
File to download: PDF