Skip to main content

Volume 18 (1963), 1

---

(Original title: Jubileum našej vedy)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 3-9.
File to download: PDF

Articles

(Original title: K některým výchozím otázkám socialistických výrobních vztahů)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 10-22.
File to download: PDF
(Original title: Kritika mechanistického a holistického pojetí kauzality)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 22-34.
File to download: PDF
(Original title: J. Ľ. Holuby ako bojovník proti ľudovým poverám)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 35-42.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K niektorým otázkam predmetu marxistickej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 43-48.
File to download: PDF

Communications

(Original title: K niektorým filozofickým problémom kybernetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 49-57.
File to download: PDF
(Original title: R. Garaudy o úlohách marxistickej filozofie a Stalinových filozofických omyloch)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 57-65.
File to download: PDF

From Scientific Life

(Original title: Piaty svetový sociologický kongres vo Washingtone)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 66-70.
File to download: PDF
(Original title: O niektorých metodologických otázkach súčasnej fyziológie vyššej ner­vovej činnosti a psychológie na konferencii sovietskych fyziológov a psychológov v Moskve)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 70-76.
File to download: PDF
(Original title: Zpráva o zasadnutí redakčného kruhu časopisu Otázky marxistickej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 76-79.
File to download: PDF

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Nové spracovanie dejín ruskej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 80-82.
File to download: PDF
(Original title: Poznání a informace)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 83-85.
File to download: PDF
(Original title: Jeden polský pohled na americkou sociologii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 86-89.
File to download: PDF
(Original title: Populárna publikácia o vzťahu medzi telesnou a duševnou prácou)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 89-92.
File to download: PDF
(Original title: Nový pohľad na problémy vyučovania a výchovy)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 92-94.
File to download: PDF
(Original title: Příspěvek к problematice člověka)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 94-95.
File to download: PDF
(Original title: O antikomunizme v NSR)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 1, 95-96.
File to download: PDF