Skip to main content

Volume 18 (1963), 2

---

(Original title: Leninskou cestou)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 97-104.
File to download: PDF

Articles

(Original title: K marxistickému pojetí lidu)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 105-117.
File to download: PDF
(Original title: K otázke princípu straníckosti v umení)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 117-123.
File to download: PDF
(Original title: O niektorých teoretických princípoch, problémoch a metódach sociologických výskumov)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 123-135.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Ešte o základnej filozofickej otázke)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 136-143.
File to download: PDF

On Topic Problems of Scientific Atheist Education

(Original title: Umění a ateistická výchova)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 143-147.
File to download: PDF
(Original title: Literatúra bez náboženstva)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 147-149.
File to download: PDF
(Original title: K filozofickým otázkam ateistickej výchovy)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 149-152.
File to download: PDF

Consultations

(Original title: K empirickej a racionálnej stránke vedeckého poznania)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 153-159.
File to download: PDF
(Original title: O niektorých problémoch vedeckého predvídania)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 159-163.
File to download: PDF

Communication

(Original title: O jednej antikomunistickej „kritike“ mierovej koexistencie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 164-168.
File to download: PDF

From Scientific Life

(Original title: Aktivita francouzských komunistických filosofů)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 169-174.
File to download: PDF
(Original title: Konferencia o kybernetike)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 174-178.
File to download: PDF

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Potreboval mladý Marx pre svoj vývoj Feuerbacha?)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 179-182.
File to download: PDF
(Original title: Ucelený pohľad na problematiku slovenskej národnostnej otázky)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 183-185.
File to download: PDF
(Original title: Konkrétní příspěvek к diskusi o marxistické sociologii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 185-187.
File to download: PDF
(Original title: Psychológia a súčasnosť)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 187-188.
File to download: PDF
(Original title: Souhrny vybraných statí, otištěných v roce 1962 ve Filosofickém časopise)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 189-195.
File to download: PDF
(Original title: Bibliografický prehľad knižnej filozofickej tvorby v ČSSR r. 1962)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 195-199.
File to download: PDF