Skip to main content

Volume 47 (1992), 3

Papers

(Original title: Eric Voegelin: Skúsenosť a symbolizácia poriadku)
Filozofia, 47 (1992), 3, 137-147.
File to download: PDF
(Original title: Společenství strachu)
Filozofia, 47 (1992), 3, 148-161.
File to download: PDF

Short Reflections

(Original title: Na ceste k otvorenej spoločnosti. Poznámky k etike systémových zmien)
Filozofia, 47 (1992), 3, 162-168.
File to download: PDF
(Original title: O statích v Heideggerově jubilejním roku v Německé spolkové republice)
Filozofia, 47 (1992), 3, 168-172.
File to download: PDF

Texts

(Original title: Princíp a typy racionality v sociológii činnosti)
Filozofia, 47 (1992), 3, 173-184.
File to download: PDF

Interviews

(Original title: Osudy filozofie v dejinách nášho národa. Rozhovor s Elenou Várossovou)
Filozofia, 47 (1992), 3, 185-193.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Subtílny pohľad na Doctora Subtilis)
Filozofia, 47 (1992), 3, 194-197.
File to download: PDF
(Original title: Úvahy o dialektike)
Filozofia, 47 (1992), 3, 197-199.
File to download: PDF