Skip to main content

Volume 12 (1957), 2

Articles

(Original title: K otázke zmien triednej štruktúry v Československu)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 113-129.
File to download: PDF
(Original title: K otázke vzťahu marxizmu k Heglovi a Heglovho odkazu dnešku)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 130-145.
File to download: PDF
(Original title: Filozofický odkaz Jána Amosa Komenského)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 146-167.
File to download: PDF