Skip to main content

Volume 12 (1957), 2

Articles

(Original title: K otázke zmien triednej štruktúry v Československu)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 113-129.
File to download: PDF
(Original title: K otázke vzťahu marxizmu k Heglovi a Heglovho odkazu dnešku)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 130-145.
File to download: PDF
(Original title: Filozofický odkaz Jána Amosa Komenského)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 146-167.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Kategórie spoločenského bytia a spoločenského vedomia)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 168-186.
File to download: PDF
(Original title: K hodnoteniu našej filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 187-188.
File to download: PDF

Communications

(Original title: O kvantite a kvalite)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 189-203.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Ján Bodnár, O súčasnej filozofii v USA)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 204-205.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: K päťdesiatinám akademika Igora Hrušovského)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 206.
File to download: PDF
(Original title: K jubileu prof. dr. Antona Štefánka)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 206.
File to download: PDF