Skip to main content

Publication Details

Ján Bodnár, On Contemporary Philosophy in the USA

(Original title: Ján Bodnár, O súčasnej filozofii v USA)
Slovenský filozofický časopis, 12 (1957), 2, 204-205.
Type of work: Reviews
Publication language: Slovak
File to download: PDF