Skip to main content

Volume 19 (1964), 4

Reviews, Notes, Information

(Original title: O filozofických otázkach formálnej logiky)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 4, 387-395.
File to download: PDF
(Original title: Kusého práce o teorii poznání)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 4, 395-399.
File to download: PDF
(Original title: Nad Schaffovým Úvodom do sémantiky)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 4, 399-403.
File to download: PDF
(Original title: Kybernetika v systéme vedy)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 4, 403-405.
File to download: PDF