Skip to main content

Volume 25 (1970), 2

From Scientific Life

(Original title: Leningradská konferencia o leninskej etape marxistickej filozofie)
Filozofia, 25 (1970), 2, 174-176.
File to download: PDF
(Original title: Zo sympózia v Moskve)
Filozofia, 25 (1970), 2, 176-181.
File to download: PDF
(Original title: Valné zhromaždenie slovenských filozofov)
Filozofia, 25 (1970), 2, 181-182.
File to download: PDF