Skip to main content

Volume 25 (1970), 5

Reviews, Notes, Information

(Original title: I. S. Narskij o problémoch — antinómiách)
Filozofia, 25 (1970), 5, 476-480.
File to download: PDF
(Original title: Priestor a čas vo fyzike)
Filozofia, 25 (1970), 5, 481-484.
File to download: PDF
(Original title: Ortega y Gasset, Úloha našej doby)
Filozofia, 25 (1970), 5, 485-488.
File to download: PDF
(Original title: Informace o sborníku Praxeologie a její využití v řídící práci)
Filozofia, 25 (1970), 5, 488-490.
File to download: PDF