Skip to main content

Volume 32 (1977), 3

Reviews

(Original title: Filozofické otázky prírodných vied)
Filozofia, 32 (1977), 3, 323-326.
File to download: PDF
(Original title: Vedeckotechnická revolúcia vo svetle filozofických reflexií)
Filozofia, 32 (1977), 3, 327-336.
File to download: PDF
(Original title: Racionalizmus a empirizmus v súčasnej filozofii)
Filozofia, 32 (1977), 3, 337-340.
File to download: PDF
(Original title: Tvorivosť a dialektika)
Filozofia, 32 (1977), 3, 340-344.
File to download: PDF