Skip to main content

Volume 32 (1977), 3

From Scientific Life

(Original title: Valné zhromaždenie Slovenskej filozofickej spoločnosti)
Filozofia, 32 (1977), 3, 317-318.
File to download: PDF
(Original title: Významná edičná spolupráca)
Filozofia, 32 (1977), 3, 319-320.
File to download: PDF
(Original title: Seminár o boji proti buržoáznej ideológii a antikomunizmu)
Filozofia, 32 (1977), 3, 320-321.
File to download: PDF