Skip to main content

Volume 33 (1978), 3

From Scientific Life

(Original title: Trinásta porada redaktorov filozofických a sociologických časopisov)
Filozofia, 33 (1978), 3, 350-351.
File to download: PDF
(Original title: Potreby človeka v rozvinutej socialistickej spoločnosti)
Filozofia, 33 (1978), 3, 351-356.
File to download: PDF