Skip to main content

Volume 40 (1985), 2

Reviews

(Original title: K aspektom tvorivosti vo vedeckom poznaní)
Filozofia, 40 (1985), 2, 230-233.
File to download: PDF
(Original title: Tvorivosť a sociálne poznanie)
Filozofia, 40 (1985), 2, 233-237.
File to download: PDF
(Original title: O probléme konečna a nekonečna)
Filozofia, 40 (1985), 2, 237-240.
File to download: PDF
(Original title: Pre a proti Piagetovej koncepcii)
Filozofia, 40 (1985), 2, 241-244.
File to download: PDF
(Original title: Filozofický odkaz národov Východu a súčasnosť)
Filozofia, 40 (1985), 2, 244-246.
File to download: PDF