Skip to main content

Volume 42 (1987), 4

Jubilees

(Original title: Významná iniciatíva vo vývine slovenskej vedy a filozofie)
Filozofia, 42 (1987), 4, 520-525.
File to download: PDF