Skip to main content

Volume 42 (1987), 4

Reviews

(Original title: Osobnosť v buržoáznej spoločnosti)
Filozofia, 42 (1987), 4, 529-531.
File to download: PDF
(Original title: Komplexne o súčasnej buržoáznej filozofickej antropológii)
Filozofia, 42 (1987), 4, 537-540.
File to download: PDF
(Original title: Myslenie o dejinách v premenách času)
Filozofia, 42 (1987), 4, 540-543.
File to download: PDF