Skip to main content

Volume 42 (1987), 5

The Great October Socialist Revolution and its Responses in the Marxist-Leninist Philosophy

(Original title: Október a rozvoj naše] marxisticko-leninskej filozofie)
Filozofia, 42 (1987), 5, 549-555.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické myslenie v ZSSR po Októbrovej revolúcii (1922 - 1936))
Filozofia, 42 (1987), 5, 556-566.
File to download: PDF
(Original title: Tendencie rozvoja súčasnej sovietskej filozofie)
Filozofia, 42 (1987), 5, 567-575.
File to download: PDF
(Original title: K rozvoju filozofie prírodných vied v Sovietskom zväze)
Filozofia, 42 (1987), 5, 576-584.
File to download: PDF
(Original title: Súčasná sovietska logika)
Filozofia, 42 (1987), 5, 585-610.
File to download: PDF
(Original title: O novom sociálno-politickom obsahu mierového spolužitia)
Filozofia, 42 (1987), 5, 610-616.
File to download: PDF