Skip to main content

Volume 42 (1987), 5

Scientific Life

(Original title: Interdisciplinárny seminár Logika a problémy súčasného vedeckého poznania)
Filozofia, 42 (1987), 5, 624-625.
File to download: PDF
(Original title: Filozoficko-metodologické problémy techniky a technológie)
Filozofia, 42 (1987), 5, 625-626.
File to download: PDF