Skip to main content

Volume 44 (1989), 3

Reviews

(Original title: Monografia k dialektike času a kauzality)
Filozofia, 44 (1989), 3, 380-384.
File to download: PDF
(Original title: K problematike vedeckých revolúcií)
Filozofia, 44 (1989), 3, 384-387.
File to download: PDF
(Original title: Myšlienkový profil „reformátora modernej prírodovedy“)
Filozofia, 44 (1989), 3, 387-391.
File to download: PDF
(Original title: Ideologie, nové myšlení a boj za mír)
Filozofia, 44 (1989), 3, 391-394.
File to download: PDF
(Original title: Súčasnosť a dejiny vojny a mieru)
Filozofia, 44 (1989), 3, 394-397.
File to download: PDF