Skip to main content

Volume 44 (1989), 3

Views

(Original title: Geocentrizmus, jeho typy a svetonázorový význam)
Filozofia, 44 (1989), 3, 321-330.
File to download: PDF