Skip to main content

Volume 49 (1994), 3

Interviews

(Original title: O súčasnej chorvátskej filozofii a predpokladoch autentického filozofického myslenia. Rozhovor s prof. Linom Veljakom)
Filozofia, 49 (1994), 3, 176-180.
File to download: PDF