Skip to main content

Volume 54 (1999), 8

Reviews

(Original title: K filozofickým problémom moderného človeka (S. Štúr))
Filozofia, 54 (1999), 8, 624-626.
File to download: PDF
(Original title: Dilema europeizmu a národnej sebaidentity (B. L. Gubman))
Filozofia, 54 (1999), 8, 626-628.
File to download: PDF